فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 23 روز سن داره

سلام نی نی، فاطمه گلی

شیرینکاری دسته اول

این چند روزه خیلی تغییرات برات اتفاق افتاده ولی چون وقت ندارم فقط این عکس رو میذارم رفته بودم از یخچال وسایل شام رو بردارم که دیدم تو به سرعت رفتی سر یخچال منم شار لحظه ها کردم برای آینده ات ...
13 بهمن 1390

دندون سوم

سلام دخمل مامانی! چقدر بزرگ شدی با اینکه همش 8 ماهه پا به این دنیا گذاشتی ولی خیلی زود خودت رو داری به ما میرسونی دندون سومت هم در اومده دندون بالا سمت راستت چهار دست و پات که ما رو از پا انداخته البته که خیلی کمتر گریه میکنی و کمتر نق میزنی چون چیزایی رو که ما قبلا بهت نمیدادیم خودت میری بر میداری یا حاهاییکه ما میرفتیم و تو رو نمیبردیم خودت میای الان تمام نقاط خونه رو خودت طی کردی فقط حموم و دستشویی رو خودت نرفتی مثلا دیشب من تو اتاق خودمون مشغول درس بودم و تو کنار منن بودی بابایی هم با تلفن صحبت میکردی من یک آن سرمو که چرخوندم دیدم تو رفتی تو اتاق خودتو داری با سجاده بابایی که پهن بود بازی میکردی یا اینکه من که میرم آشپزخونه در حد ش...
1 بهمن 1390
1