فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 23 روز سن داره

سلام نی نی، فاطمه گلی

شیرین زبونی های فاطمه 6

دیروز فاطمه رفته بو تو فاز مودبانه حرف زدن دشتیم با هم کتاباش رو تو کمدش میچیندیم گفت این رو بابا خریدن من گفتم بله گفت ابن رو خاله زهره به من دادن گفتم بله گفت اینو کی به من دادن...؟ ...
20 دی 1392
1