فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 23 روز سن داره

سلام نی نی، فاطمه گلی

این روزها...

این روزها بزرگ شدنت سبقت گرفته بر هر چیز زندگی مان استفاده از کلمات قلمبه ای که از ما میشنوی در جای نادرست قهقهه من و بابا را به آسمان میبرد یادش بخیر آن روزهایی که انتظار کوچکترین حرکاتت را می کشیدم و حالا به راحتی دستت به در یخچال میرسد یادش بخیر روزهایی که دغدغه این را داشتم اول بابا میگویی یا مامان و حالا بعضی وقتها برای تمام کردن جملاتت نفس کم می آوری دخترکم خودمانیم عجب بزرگ شده ای وقتی شبها داوطلبانه از یخچال میوه می آوری وقتی خودت با علاقه سفره را شلخته و نامرتب جمع میکنی وقتی ظرفها را به طرف آشپزخانه می بری و چون قدت به ظرفشویی نمیرسد ظرفها روی هم پرتاب میشود با خودم میگویم ما که پیر شویم بازهم داوطلبانه عصای دستمان م...
8 اسفند 1392
1