فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 23 روز سن داره

سلام نی نی، فاطمه گلی

موقثیت بزرگ

نمیدونم چرا هر وقت قرار میشه برات پشت هم بنویسم کمتر مبام بنویسم خبر خوب اینه که تو بالاخره همکاری خوبی برای دستشویی رفتن کردی و واقعا این همکاری بهویی اتفاق افتاد از یه شب که مهمون داشتیم و لباس نو پوشیدی همه وعدهها رو میری ستشویی حتی اگه پوشک هم داشته باشی بازم میری دستشویی شیرین زبونی های این روزات بالا بالا برام میخرین؟ دنباله هم چمله هات یا که داره یا دیگه مثل میگی چایی داغه که دسشویی ندارم دیگه وقتی من و بابا رو با هم صدا میکنی میگی مابایی و ... فعلا باید برم برای خرسی غذا درست کنم
23 مرداد 1392
1