فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 23 روز سن داره

سلام نی نی، فاطمه گلی

مهد کودک رفتن فاطمه3

امروز اولین جلسه اولیا و مربیان عمر من و تو تشکیل شد حدود دو هفته است که مهد میری قبل هم نوشتم که مربی ات ازت خیلی راضیه امروز برای جلسه اولیا و مربیان رفتیم مهدکودکت جلسه خیلی صمیمی و دوستانه بود و مسئولین مهد همه اومده بودن از خانم راستین (خاله سمیرا که مسئول امور اجراییه) تا خانم پیوندی (خاله غزل که مدیر امور دفتریه) و ساحل جون که مسئول امور داخلی و تحویل و ترخیص بچه هاست و خاله ناهید و مربی و زبان همه بودن از همون اول تو از کنار من بلند شدی و رفتی پیش خاله ناهید و از وقتی خاله ناهید شروع به صحبت کرد تو مشغول پرش و جهش و ... همه مادرا از خاله ناهید راضی بودن و می گفتن بچه هاشون خاله ناهید رو بیشتر از اونا دوست داره من ترغیب شدم دوشنبه و ...
8 آبان 1392
1